سخنرانی دکتر حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰۸:۳۷ 224

سخنرانی دکتر حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی دکتر حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران