وبینار بین المللی مسئله غدیر از منظر مذاهب اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۰:۳۷ 252

وبینار بین المللی مسئله غدیر از منظر مذاهب اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی

وبینار بین المللی مسئله غدیر از منظر مذاهب اسلامی با حضور علمای شیعه و سنی