سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب در دوره تربیت مربی بین المللی ویژه طلاب حوزه علمیه کشور در شیراز
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۱ 511

سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب در دوره تربیت مربی بین المللی ویژه طلاب حوزه علمیه کشور در شیراز

سخنرانی دبیرکل مجمع تقریب در دوره تربیت مربی بین المللی ویژه طلاب حوزه علمیه کشور در شیراز