منشور اتحادیه جهانی علمای مسلمان

نویسنده :

محمد مقدس

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

254

توضیحات :

در این نوشتار منشور و اساس­نامه اتحادیه جهانی علمای مسلمان که باید توسط تمامی علمای اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت مورد احترام و رعایت قرار گرفته تا مقدمات رسیدن به یک وحدت همه جانبه فکری و عملی بین مسلمانان را تحقق ببخشد درج گردیده است.

این منشور توسط عده­ای از علمای مسلمان از همه مذاهب اسلامی تهیه شده و مورد توافق همه علمای مسلمان باشد تا از هرگونه فکر و عملی که موجبات تفرقه، تحجر، تعصب قومی و مذهبی و ایجاد اختلاف در صفوف مسلمین می­کند جلوگیری به عمل آید.

این منشور بر بیست و پنج اصل استوار است که به شرح ذیل در این نوشتار آمده است: امت اسلام، هویت و و یژگی­ها، ایمان به خدای یگانه و روز رستاخیز، ایمان به تمامی فرستادگان خدا، عبادات اسلامی که مورد قبول همه مذاهب اسلامی بوده و کلیت آنها پذیرفته شده اگرچه در جزئیات این عبادات اختلاف نظرهایی بین علمای مذاهب اسلامی وجود دارد و این عبادات شامل واجبات و مستحبات است، اخلاق والا که مبانی آن در قرآن و سنت بیان گردیده است و اسلام این اخلاق را در متن آموزه­های دینی خود به صورت فضایل و رذایل اخلاقی گنجانده است، وحدت امت اسلامی بر اساس مشترکات اعتقادی و مذهبی و پرهیز از اختلافات فقهی، منابع اسلام که قرآن و سنت می­باشد و مورد قبول همه فرق اسلامی نیز می­باشد، شریعت، فقه و اجتهاد، میانه بودن و همه جانبه بودن دین اسلام و جامعیت آن، جایگاه انسان و ارزش و کرامت او در اسلام، منزلت زن مسلمان در اسلام، جایگاه و ارزش نظام خانواده در دین اسلام، اهمیت اجتماع و جامعه و مسائل اجتماعی در دین اسلام، اهمیت اقتصاد و مسائل اقتصادی در دین اسلام، مشروعیت مجازات­ها و نظام کیفری اسلام، حکومت و مبا نی آن در قرآن و سنت و اهداف حکومت و وظایف آن، اسلام، صلح و جهاد و موضع­گیری­های دین اسلام در مورد مواضع جنگ و صلح، موضع­گیری اسلام در قبال تروریسم و مخالفت با آن، نسبت بین تمدن و اسلام، اصلاحات و ضرورت آن از دیدگاه اسلام و با یسته­های مربوط به آن، دیدگاه دین اسلام درباره گفتگو با غیر مسلمانان و ایجاد رابطه با آنها، نسبت بین اسلام و غرب و تعامل سازنده با آن و همچنین پرهیز از دشمنی با آنان و تأکید بر عدم پیروی از فرهنگ ضد اسلامی آنان و دیدگاه دین اسلام در قبال جهانی شدن می­باشد.

این مباحث د یدگاه اتحادیه جهانی علمای مسلمان نسبت به رسالت اسلام و امت که با نگاهی معتدل، همه جانبه و واقع­گرایانه سعی کرده است تمامی جوانب دین اسلام اعم از عقیده، احکام، عبادات، معاملات، اخلاق، ارزش­ها، دین و دنیا، فرهنگ و تمدن و امت و دولت را در برگیرد.