سفر به ایران در راستای وحدت اسلامی

نویسنده :

توفیق علی وهبه

گروه :

كتاب ها

تاریخ انتشار :

2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش

تعداد بازدیدکنندگان :

248

توضیحات :

این کتاب ترجمه­ای از کتاب «زیاره الی ایران من اجل الوحده و التقریب بین المذاهب الإسلامیه» به قلم یک نویسنده مصری به نام توفیق وهبه است که در طی یک سفر به ایران، جستاری از مسائل مربوط به وحدت شیعه و اهل سنت ارائه کرده و ضرورت پرهیز از تعصب دینی و زدوده شدن اختلاف و تفرقه مسلمانان را در این سفر به عینه مشاهده نموده است. وی در پنج فصل حاصل دیدار خویش از ایران و مشاهده مراکز فرهنگی و علمی شهر مقدس قم و آشنایی خویش با علمای شیعه ایران را گزارش نموده است.

فصل اول این نوشتار به آشنایی مؤلف با کشور جمهور ی اسلامی ایران اختصاص یافته است که در این زمینه نویسنده به آَشنایی کلی خود با کشور ایران، آشنایی با مذهب شیعه جعفری اثنی­عشری و آشنایی با مواضع اختلاف شیعه واهل سنت اشاره کرده و قلمروی جغرافیایی شیعیان در جهان با محوریت ایران را بررسی نموده و نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران، جمعیت و دین رسمی مردم را توصیف نموده و معتقد است که بین شیعیان و اهل سنت موارد اشتراک زیاد فکری و مذهبی وجود دارد که باید این نقاط مشترک تقو یت شود تا نقاط اختلاف را پوشش داده و باعث انسجام جهان اسلام و مسلمانان در سراسر جهان شده و اختلافات به حداقل برسد.

در فصل دوم از این نوشتار نویسنده به ارائه گزارشی از کنفرانس بین المللی انسجام وحدت اسلامی در تهران ارائه کرده که خود وی به عنوان یکی از وحدت مهمانان و اساتید دعوت شده به این کنفرانس مقاله­ای تحت عنوان «وحدت و تقریب مذاهب اسلامی»ارائه نموده است. وی به توصیف فضای این کنفرانس و آثار و برکات آن در زمینه ایجاد مقدمه تقریب بین مذاهب اسلامی و کنار گذاشتن اختلاف می­پردازد.

در فصل سوم از کتاب نویسنده به توصیف مجمع جها نی تقریب مذاهب اسلامی و اقدامات مهم این مجمع در برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی پرداخته و مراکز فرهنگی و دانشگاه­های زیر نظر مجمع جها نی تقریب بین مذاهب اسلامی در ایران مانند مرکز مطالعات و تحقیقات علمی قم و دانشگاه مذاهب اسلامی را معرفی کرده است.

در فصل چهارم نویسنده به معرفی و توصیف مراکز فرهنگی و علمی شهر مقدس قم که در راستای نشر تعالیم اسلامی تلاش­های فراوانی می­کنند مانند مرکز جهانی علوم اسلامی (جامعه المصطفی العالمیه)، آثار برجسته علمی، فرهنگی و تاریخی شهر قم، مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در این شهر، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی در قم، چابخانه بزرگ قرآن کر یم، دانشکده علوم قرآ نی و مدرسه قرآن کریم پرداخته است.

در فصل پنجم دیدارهایی که وی از شهر تهران مانند دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران گزارش شده و متن سخنرانی وی در جامعه المصطفی العالمیه ارائه گردیده است.