وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دبيركل

دبیر کل مجمع
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری
سومین دبیر کل مجمع
آیت الله محسن اراکی

 

دومین دبیر کل مجمع
آیت الله محمد علی تسخیری

 

اولین دبیر کل مجمع
آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی

 

 

الف - انتخاب دبیرکل

ماده بیست و یکم: دبیرکل، عالی‌ترین مسئول اجرایی مجمع تقریب است که با پیشنهاد شورای‌عالی توسط ولی‌امر مسلمین به مدت چهار سال منصوب می‌شود.

تبصره 7: قبول استعفا و یا عزل دبیرکل با ولی‌امر مسلمین است.

ماده بیست و دوم: در صورت وفات، استعفا و یا عزل دبیرکل یک نفر از اعضای شورای‌عالی با انتخاب شورای‌عالی تا تعیین دبیرکل جدید عهده‌دار وظایف او خواهد بود.

 

ب: وظایف و اختیارات

ماده بیست و سوم: وظایف و اختیارات دبیرکل عبارت است از:

ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های مجمع تقریب به شورای‌عالی.
ـ پیگیری و اجرای مصوبات شورای‌عالی.
ـ مدیریت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های اجرایی مجمع تقریب.
ـ دعوت به جلسات شورای‌عالی و مجمع‌عمومی و سایر جلسات عمومی.
ـ تهیه و تدوین گزارش فعالیت‌های انجام شده و ارائه آن به شورای‌عالی و مجمع‌عمومی جهت ارزیابی.
ـ تشکیل کمیته‌های موقت برحسب ضرورت.
ـ انتصاب معاونان مجمع تقریب با اطلاع شورای‌عالی.
ـ انتصاب رؤسای نمایندگی‌های آن در داخل و خارج از کشور با تصویب شورای‌عالی و عزل یا قبول استعفای آنان.
ـ پیشنهاد بودجه و هزینه‌های سالانه مجمع تقریب به شورای‌عالی و پیگیری آن از طریق مراجع ذی‌ربط.
ـ امضای موافقت‌نامه‌ها، اسناد مالی، حقوقی و ثبتی و هرگونه تغییرات مربوط و استیفای حقوق مجمع.
ـ انجام سایر امور محوله از سوی ولی‌امر مسلمین و شورای‌عالی.

ماده بیست و چهارم: دبیرکل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان و مدیران تفویض نماید؛ به‌شرط این‌که مخل به وظایف و اختیارات اساسی دبیرکل نباشد.

ماده بیست و پنجم: دبیرکل سخنگوی مجمع تقریب بوده و در مقابل شورای‌عالی مسئول و پاسخگوست.

تبصره 8: کلیه اوراق و اسناد مربوط به مجمع از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای دبیرکل و معاون پشتیبانی و با مهر مجمع معتبر می‌باشد.