۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۱۱:۰۵ 46

سخنرانی دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در مراسم افتتاحیه سی و ششمین کنفرانس وحدت

سخنرانی دکتر شهریاری دبیرکل مجمع تقریب در مراسم افتتاحیه سی و ششمین کنفرانس وحدت

ارسال نظر