۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۰:۴۰ 365

سخنرانی دبیر کل در همایش طلاب و روحانیون و نخبگان حوزه و دانشگاه و بانوان فرهیخته استان کردستان

سخنرانی دبیر کل در همایش طلاب و روحانیون و نخبگان حوزه و دانشگاه و بانوان فرهیخته استان کردستان