۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۱ 374

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد کردستان

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج