۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۳:۵۹ 602

سخنرانی دبیرکل در جمع سران کشورهای اسلامی در سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جمع سران کشورهای اسلامی در سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی 
 

ارسال نظر