رهبر معظم انقلاب اسلامی: هر وقت صدای قدرتنمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بوده
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۱۰:۵۹ 91
کلام بزرگان

رهبر معظم انقلاب اسلامی: هر وقت صدای قدرتنمندی جمهوری اسلامی بلندتر بوده، تلاش دشمن برای پنجه زدن به جمهوری اسلامی بیشتر بوده

ارسال نظر