فراخوان شعر کوتاه دهه کرامت از نگاه پیروان مذاهب اسلامی
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۵:۱۸ 421

فراخوان شعر کوتاه دهه کرامت از نگاه پیروان مذاهب اسلامی

فراخوان شعر کوتاه دهه کرامت از نگاه پیروان مذاهب اسلامی از سوی معاونت امور ایران مجمع تقریب-اداره کل امور بانوان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، فراخوان شعر کوتاه دهه کرامت از نگاه پیروان مذاهب اسلامی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اعلام شد.

علاقه مندان می توانند آثار خود را تا تاریخ 7 خرداد 1401 به آدرس  taqribwomen@gmail.com ارسال کنند.

تلفن: 88321412- داخلی 145-243