امام خمینی (قدس سره الشریف): وحدت کلمه رمز پیروزی است
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۱۳:۲۸ 415
کلام بزرگان ؛

امام خمینی (قدس سره الشریف): وحدت کلمه رمز پیروزی است