۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۰ 650

سخنرانی دبیر کل در جمع طلاب و روحانیون و نخبگان حوزه ودانشگاه و بانوان فرهیخته شهرستان سقر

سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی “دکتر شهریاری” در جمع طلاب و روحانیون، نخبگان حوزه ودانشگاه و بانوان فرهیخته شهرستان سقر

ارسال نظر