۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۰:۰۱ 423

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد کردستان

سخنرانی دبیر کل در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج

ارسال نظر