گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1399
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۱۳:۴۰ 115

گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1399

گزارش سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1399
همکاری های اسلامی در مواجهه با مصائب و بلایا

ارسال نظر