گزارش سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1400
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۱۱:۴۰ 341

گزارش سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1400

گزارش سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1400
اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام

ارسال نظر