حياة الامام البروجردي

  • آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 1041
  • القطع : وزیری
  • توضيحات : این کتاب به زندگی، آثار علمی و روش حضرت آیت الله بروجردی در فقه، اصول و رجال اختصاص دارد. کتاب از پیشگفتار، مقدمه، چهار فصل و یک ضمیمه تشکیل شده است.

   در فصل اول کتاب ابتدا درباره نسب و سلاله پدری و مادری ایشان که به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می­رسد و آباء و ابنای ایشان بحث شده، سپس شرح حال و زندگی، مرجعیت ایشان، اصلاحات وی در حوزه و نظریات اجتماعی ایشان بیان شده است.

   فصل دوم کتاب به روش وی در فقه و اصول اختصاص دارد.

   فصل سوم کتاب به بررسی و معرفی روش آیت الله بروجردی در حدیث و تأثیر ایشان در این علم و تألیف کتاب جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه و ویژگی­های این اثر و روش ایشان در علم رجال و تأثیر ایشان بر این علم و تألیف مرتب رجال الاسانید و معرفی مجلدهای آن و ویژگی­های آن اختصاص دارد.

   در فصل چهارم کتاب اجازات آیت الله سید ابوالقاسم حسینی دهکردی، آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی، آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی به آیت الله بروجردی آمده است.

   در پیوست کتاب، دیدگاه­های آیت الله بروجردی در حوزه فقه و حدیث و تأثیر آن در تقریب مذاهب اسلامی بررسی شده است.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩