الامام البروجردي | سلسلة رواد التقريب (1)

  • عبدالرحیم اباذرى
  • تصنيف : كتاب ها
  • تاريخ النشر : 2021 م | ۱۴۰۰ هـ.ش
  • عدد الزيارات : 1963
  • القطع : وزیری
  • توضيحات : یكی از اهداف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معرفی پیشگامان و تلاشگران حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی است. از همین رو این مجمع طی سلسله آثار مختلف به زبان عربی و فارسی به معرفی این پیشگامان و تلاشگران پرداخته است. کتاب حاضر شماره نخست از مجموعه «سلسله روّاد التقریب» است که به معرفی و تبیین جنبه­های مختلف حیات آیت الله العظمی بروجردی، از مراجع تقلید معاصر اختصاص دارد. كتاب از مقدمه ناشر، پیشگفتار محقق و مقدمه چاپ فارسی و شش فصل تشكیل شده است.

   فصل اول كتاب به حیات این مرجع تقلید و پیشگام وحدت مسلمانان اختصاص دارد كه در آن ولادت و نسب وی، هجرت به اصفهان، سفر به نجف اشرف و رسیدن به مقام مرجعیت، تشریح شده است. در پایان این فصل نیز شاگردان این مرجع تقلید معرفی شده اند.

   نویسنده در فصل دوم، در روش­ها و اندیشه­ها، نخست به بررسی مقام و جایگاه علمی آیت الله العظمی بروجردی و دیدگاه­های وی در حوزه بازنگری در فقه، روش اصولی این مرجع تقلید و نوآوریشان در علم رجال پرداخته و سپس آثار آیت الله العظمی بروجردی را در حدیث، فقه و اصول، رجال و موضوعات دیگر معرفی كرده است. حاشیه بر النهایه، مبسوط و خلاف شیخ طوسی و نیز العروه الوثقی، الفقه الاستدلالی، ترتیب الاسانید الكافی، حاشیه بر رجال نجاشی، الآثار المنظومه و المهدی فی كتب اهل السنه از آثار اوست .

   نویسنده در فصل سوم كتاب ویژگی­های اخلاقی آیت الله العظمی بروجردی از جمله توكل به خدا، تكریم كلام الله مجید، دوست داشتن، قناعت، ساده زیستی، توجه به محرومان و احترام به دیگران را معرفی كرده است.

   فصل چهارم به اندیشه «تقریبی» این مرجع تقلید اختصاص دارد. آیتالله العظمی بروجردی، عاشق وحدت اسلامی، پشتیبانی ایشان از مركز دارالتقریب قاهره، نامه اول شیخ عبدالمجید سلیم و نامه دوم شیخ محمود شلتوت به آیت الله العظمی بروجردی و روش پیشنهادی ایشان برای اجرای تقریب، مطالب این فصل را تشكیل می دهند.

   فصل پنجم كتاب به معرفی اقدامات عمرانی و فرهنگی و دینی ایشان در انتشار اولین مجله در حوزه علمیه، اعزام مبلغان به خارج از كشور، اهتمام به تأسیس مدارس ملی و دینی، نشر آثار علما، احداث مساجد، مدارس و كتابخانه­ها اختصاص دارد.

   در فصل ششم و پایان كتاب سیره سیاسی آیت الله العظمی بروجردی و اقدامات ایشان از جمله تربیت نیروی سیاسی در حوزه، مبارزه با فر قه بهائی، تأیید موضع آیت الله سید حسین قمی و پشتیبانی از فلسطین و قدس تبیین شده است. محقق در این اثر علاوه بر افزودن استدراكاتی بر متن كتاب به مستندسازی، مطابقت متن مقصد با مبدأ و ... پرداخته است.
  عنوان دار النشر: ايران ـ قم ـ ميدان جهاد ـ بلوار ١٥ خرداد ـ نبش كوچه ٤ ـ كد پستى: ٣٧١١٥٥٥٩٩٩