نوسازی راهبردی

پرهیز از تفرقه‌گرایی و تعرض در جهان اسلام:

۱. پرهیز از جنگ – و ترغیب به اصلاح و صلح عادلانه
۲. پرهیز از ترور – و ترغیب به اخوت
۳. پرهیز از تکفیر – و پذیرش اجتهاد در مذاهب
۴. پرهیز از تنازع- و ترغیب به همدلی و همدردی
۵. پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین– و ترغیب به احترام وتکریم
۶. پرهیز از تمسک به اقوال شاذ و غلوآمیز مذاهب– و اتکا به نظرات مشهور مذاهب

همکاری جهان اسلام درمقابله با دشمن مشترک

۱. دشمن شناسی جهان اسلام (دشمنان جغرافیایی و دشمنان جهانی)
۲. مرزبندی با جهان استکبار
۳. ترویج روحیه مقابله با دشمنان استکباری بین نخبگان(درجه اول و دوم)، مردم، و صاحب منصبان حکومتی
۴. جنگ نرم علیه دشمن با ابزارهای شبکه‌ای، فراگیر و امن از جمله تأسیس اتحادیه رسانه‌ای همسو

احسان و دوستی با مسلمانان

۱. تمسک به قرآن و محبت اهل البیت به عنوان دو محور همکاری
۲. کمک به مظلومان و مستضعفان
۳. همیاری در رفع مشاجرات، منازعات و جنگها

هم‌افزایی ملل اسلامی؛

الف. در قدرت سیاسی

۱. تبیین نظام ارجح مبتنی بر ولایت فقیه – ترکیب اسلامیت و جمهوریت
۲. تبیین نظامات جایگزین مقبول دیگر در کشورهای اسلامی
۳. گام‌های اساسی به سوی اتحادیه اسلامی با تأکید بر سه اصل عزّت، حکمت و مصلحت
۴. تربیت مدیران انقلابی جوان و اشراب آنان در هیأت حاکمه دولتها
۵. بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی در کشورهایی که آزادی، استقلال و حقوق ملل، در آنها محترم نیست
۶. تأسیس نظام اسلامی درون کشورهای اسلامی سرسپرده (پادشاهی-امارتی)

ب. در امنیت

۱. پیشگیری از تسلط بیگانه
۲. پیشگیری از تجزی و افتراق و استعمارشدگی نو
۳. ثبات امنیت بین دول اسلامی
۴. تمامیت ارضی کشورهای اسلامی

ج. در دانش

۱. رفع جهل و عقب‌افتادگی فرهنگی
۲. بیداری اسلامی و ارتقای بینش سیاسی با تأکید بر دشمن شناسی جهان اسلام
۳. گسترش علم و فناوری در جهان اسلام
۴. دستیابی به قله‌های دانش جهانی و فناوری‌های پیشرفته در جهان اسلام

د. در ثروت

۱. رفع فقر در جهان اسلام
۲. مقابله با اسراف و مصرف‌گرایی (در مصرف انرژی و دارایی‌های دیگر)،
۳. تولیدگرایی دانش بنیان با تأکید بر بهره‌مندی از جوانان
۴. مقابله با بیکاری در جهان اسلام
۵. رعایت عدالت توزیعی در تقسیم منابع برای آحاد شهروندان
۶. صیانت از ثروت ملل اسلامی در مقابل چپاول بیگانه و فساد و رانت داخلی
۷. بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های مادی در جهان اسلام
۸. مقاوم‌سازی اقتصاد کشورهای اسلامی در برابر تحریم و محاصره اقتصادی با استفاده از ظرفیت مردمی و جدایی از اقتصاد نفت بنیان و تک محصولی
۹. تعامل اقتصادی با جهان خارج در حوزه اقتصاد جهانی
۱۰. نشان‌سازی اسلامی
۱۱. توسعه مبادلات تجاری و خدماتی بی کشورهای اسلامی

ر. در خدمت‌رسانی مشارکتی

۱. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جهان اسلام (نخبگان، اندیشمندان، فعالان، گروه‌ها، احزاب، گرایش‌ها و ...)
۲. شبکه‌سازی ارتباطی جهان اسلام
۳. شبکه‌سازی خدماتی و تعاملاتی جهان اسلام

خودسازی ملل اسلامی و رشد معنوی و اخلاقی در فضای عمومی جوامع اسلامی

۱. تعهد عملی به شریعت و عبادات اسلامی (نماز، روزه‌داری، حج، جهاد دفاعی، زکات و صدقات، اعتکاف، ذکر و دعا و ...) و رونق مساجد، شعائر دینی و فضاهای معنوی در برابر بی‌دینی و تفکر سکولار
۲. ترویج صفات اخلاق اسلامی (صداقت، شجاعت، عفت، برادری، ایثار، تواضع، توکل، و ...) و سبک زندگی اسلامی در برابر بی‌مبالاتی و تفکر لیبرال
۳. تقریب بین مذاهب اسلامی و تقویت اخوت اسلامی در عین تعهد به اصول عقائد خاص و اعمال خاص
۴. مبارزه با فساد و ایجاد نهادهایی برای اصلاح حاکمان و در صورت عدم امکان، افشای کارگزاران فاسد (مقابله با دنیاگرایی و مال‌پرستی، جاه‌طلبی و مقام‌پرستی) و ترویج ساده‌زیستی، پاک‌دستی و روحیه جهادی مدیران حکومتی) در برابر تفکر سودگرایی غربی
۵. اجرای عدالت اجتماعی، رفع فقر و رسیدگی به محرومان و مستضعفان
۶. ایجاد بسیج مقاومتی و سازندگی منطقه‌ای با بهره‌مندی از جوانان انقلابی و تجارب جهان اسلام

تمدّن نوین اسلامی (آرمان بزرگ)

  1. آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)