یکی از وظایف اندیشمندان اسلامی ترویج دیدگاه وحدت به عنوان ضرورت عقلی، اجتماعی و مذهبی است
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱۰:۵۱ 36
اندیشمند نیجریه ای در گفت و گو با تقریب:

یکی از وظایف اندیشمندان اسلامی ترویج دیدگاه وحدت به عنوان ضرورت عقلی، اجتماعی و مذهبی است

یونس عبا محقق و اندیشمند مسلمان نیجریه ای در گفتگو با تقریب با بیان اینکه صاحبنظران اسلامی از منظر نظری معتقد به لزوم دست یابی به وحدت اسلامی و همگرایی میان مسلمانان هستند، افزود:  یکی از موارد مشکل ساز که دامن ملت های مسلمان به ویژه علمای اسلامی را گرفته است این است که امکان عملی شدن وحدت اسلامی و اندیشه وحدت به صورت کامل فراهم نشده است.  

وی در ادامه افزود: یکی از وظایف اندیشمندان و صاحبنظران و حکومت های اسلامی این است که دیدگاه وحدت اسلامی را به عنوان یک امر الزامی و ضرورت عقلی، اجتماعی و مذهبی ترویج کنند و تعمیق بخشند و به همه گروه های اسلامی این تفکر را آموزش دهند.

او در ادامه اظهار داشت: باید اصول اساسی وحدت را به عنوان یک امر نهادینه شده در جامعه رواج داد. این امر از طریق آموزش از پایین ترین سطح تا بالاترین مرحله آموزش ممکن می شود تا همه افراد جامعه در هر سطحی با روحیه و باور اتحاد رشد کنند. در این زمینه حکومت ها باید از همه ظرفیت های آموزشی و فرهنگی و رسانه ای خود جهت محقق کردن هدف فوق استفاده کنند. این در حالی است که جوامع مسلمان با جریان هایی رو به رو هستند که به طور دائم علیه همگرایی میان مسلمانان تولید محتوا  می کنند و سعی در ایجاد و افزایش شکاف میان آنها دارند تا دشمنی و خصومت را توسعه دهند.

یونس عبا در ادامه افزود: قران بهترین الگو و منبع برای عملی کردن وحدت و یکپارچگی است. همگرایی و تمسک به حبل الله دستوری است که قرآن بر اساس آن ملت های مسلمان را به وحدت دعوت می کند. این در حالی است که قرآن همگان را به پرهیز از جدال فرا می خواند. اخوت اسلامی همچنین از دیگر اصول عملیاتی قرآن برای رسیدن به اتحاد است که مسلمانان باید این اصل را به صورت فردی و اجتماعی میان خود تحقق ببخشند.