گفتگو درباره اتحاد شیعه و سنی یکی از اصلی ترین نیازهای کنونی جوامع اسلامی است
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰۹:۵۲ 32
اندیشمند اسلامی اتیوپی در گفت و گو با تقریب:

گفتگو درباره اتحاد شیعه و سنی یکی از اصلی ترین نیازهای کنونی جوامع اسلامی است

احمد ابوبکر ، اندیشمند اسلامی از کشور اتیوپی در گفتگو با تقریب با اشاره به مفهوم وحدت گفت: معنای تقریب مذاهب و اتحاد اسلامی این است که همه مسلمانان اشتراکاتی همچون کتاب الهی و پیامبر بزرگ اسلام (ص) و احکام اسلامی مانند روزه، حج و نماز دارند و باید با همدلی و اتکا بر این اشتراکات با یکدیگر همکاری نمایند.

احمد ابوبکر ادامه داد: در همین چارچوب، اختلاف در پاره ای از احکام و اعتقادات که در نتیجه طبیعی دیدگاههای متفاوت در اجتهاد و تفکر است، امری دور از ذهن به شمار نمی آید و از این رو همه فرقه ها و گروههای اسلامی باید با سعه صدر و وسعت نظر عقاید و دیدگاههای یکدیگر را درک کنند و در عین حال که در عرصه تحقیق و بحث و استدلال در فضای علمی تلاش می کنند، در زمینه زندگی اجتماعی و مناسبات با توجه به اهداف متعالی امت اسلامی یکدیگر را درک کرده و برای رسیدن به وحدت بکوشند.  

او در ادامه افزود: منظور از اتحاد، از میان برداشتن موانع جعلی و مصنوعی و ممانعت از اموری است که باعث تفرقه، کینه و دشمنی میان مسلمانان می شود. از یک طرف دست دشمنان در میان آنها نفوذ کرده و از طرف دیگر در درون خود گرفتار و از حرکت و پیشرفت و رفع فقر، و جهل و حل بحران های جامعه خود بازمی مانند و به خود مشغول می شوند.

احمد ابوبکر تصریح کرد: گفتگو درباره زمینه های شکل دهنده اتحاد میان شیعه و سنی و نقش آن در مستحکم کردن جوامع مسلمان یکی از اصلی ترین نیازهای کنونی جوامع اسلامی است که با حفظ وحدت و یکپارچگی می توان بین شیعه و سنی همبستگی ایجاد کرد. مفهوم درست وحدت شیعه و سنی این است که با توجه به اینکه بین دو مذهب محورهای مشترک بسیاری وجود دارد دو گروه باید با اتکا به این مشترکات به هم نزدیک شوند و برای حفظ و تعالی اسلام با همدیگر همکاری و همدلی داشته باشند.