۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۲۸ 267

نشست تخصصی سپهبد شهید حاج قاسم سیمانی سردار مقاومت صلح و اتحاد امت اسلامی

نشست تخصصی سپهبد شهید حاج قاسم سیمانی سردار مقاومت؛ صلح و اتحاد امت اسلامی | تهران ـ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی