نتیجه نزاع و تفرقه در داخل جوامع مسلمان از دست رفتن قدرت جامعه است
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۵:۰۳ 32
اندیشمند اهل رواندا در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

نتیجه نزاع و تفرقه در داخل جوامع مسلمان از دست رفتن قدرت جامعه است

نشیب نامین، رییس اجرایی مرکز مسلمانان رواندا در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه اختلاف از بدترین انواع عذاب برای جوامع اسلامی است، گفت: نتیجه محتوم اختلاف و نزاع در میان مسلمانان، این است که هر لحظه امکان وقوع جنگ و تقابل در آن جوامع وجود دارد که می تواند همه هستی آنها را از بین ببرد. قرآن کریم در این باره می فرماید:« شما در اثر اختلاف بر لبه گودالی از آتش بودید، پس خدا شما را از آن نجات داد».

نشیب نامین در ادامه افزود: نتیجه بیرونی این نزاع و تفرقه در داخل جوامع مسلمان این است که آن جامعه قدرت خود را از دست می دهد و در برابر سایرین تضعیف و متزلزل و سرخورده می شود. چنانچه خداوند می فرماید:«با هم منازعه و جنگ نکنید آن گاه سست می شوید و قدرت تان از بین می رود». در حقیقت مسلمانان با نزاع و اختلاف هم توان خود را از دست می دهند و هم اعتبار و آبروی خود را.

او در ادامه افزود: راه اصولی برای رسیدن یک جامعه به اتحاد اتکای آن بر مولفه های مشترک دین اسلام است. از منظر قرآن کریم هیچ مولفه ای مهم تر از عنصر دینی وجود ندارد. از این رو این کتاب الهی اولین راهکار وحدت را تکیه بر عناصر مشترک دینی می داند.

نشیب نامین در ادامه اظهار داشت: این روش نه تنها در سطح امت اسلامی بلکه در سطح همه ادیان آسمانی کاربرد دارد. خداوند می فرماید:« بگو ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خدایی نپذیرد». هر گاه از این دعوت سرباز زنند، بگویید:«گواه باشید که ما مسلمانیم». به این ترتیب قران کریم یک طرح کلی را در تعامل با دیگران ارائه می کند. بر اساس این طرح مسلمانان می توانند در حوزه های مختلف به اتحاد دست یابند.