عالم اهل سودان در گفت وگو با تقریب: فقدان وحدت جامعه را مستعد تفرقه و فروپاشی می سازد
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳:۴۰ 36

عالم اهل سودان در گفت وگو با تقریب: فقدان وحدت جامعه را مستعد تفرقه و فروپاشی می سازد

شیخ جمعه، مشاور اسبق رییس جمهور سودان در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه ملت های مسلمان همواره در معرض کشمکش ها و تفرقه های داخلی و به نوعی تشتت قرار داشته اند، گفت:  بروز اختلافات و شکافهای اجتماعی مختلف، سبب چندگانگی و افزایش گروه بندی های مختلف شده و بسیاری از مواقع به تنش و درگیری در جامعه منجر شده و قدرت و وحدت ملی را با ضعف به رو کرده است. اگر چه بخشی از این تشتت ها از ماهیت جامعه بشری و وجود اختلافات و تنوع در زمینه شناختی، دیدگاهی و احساسات نشات می گیرد اما بخش مهم زیادی هم در نتیجه منفعت طلبی ها، زیاده خواهی ها و دشمنی هاست.

وی در ادامه افزود: اگر علما و نخبگان دچار اختلاف باشند و این اختلافات علمی و مذهبی به سطح مردم عادی جامعه برسد، بی تردید اتحاد اسلامی را از بین برده و آن جامعه را مستعد تفرقه و فروپاشی می سازد. اختلاف نظر میان پیروان مذهب مانند شیعه و سنی در بطن خود یک امر طبیعی است اما وقتی به این اختلاف دامن زده شود و بدون هیچ منطقی وارد مباحث مردم عامه شود، رنگ خشونت به خود می گیرد و موجب درگیری های خشونت بار می شود.

شیخ جمعه اظهار داشت: این درگیری ها در حالی است که همواره طی تاریخ علما و میانجیگران مذهبی تلاش کرده اند که مانع از افزایش این شکاف ها و دعوا شوند و اجازه ندهند که کار افراد در سطح های مختلف غیرعلمی به درگیری برسد اما از یک دوره ای به بعد دشمنان هم وارد این ماجرا شدند و به اختلافات میان شیعه و سنی دامن زدند. اگرچه اصل این دعوا با دشمن نبوده و احساسات و تعصبات کورکورانه باعث ایجاد آن شده است اما دشمنان هم تلاش کردند آتش بیار معرکه شوند و بر عمق این درگیری ها بیافزایند. به همین دلیل علما باید در صف اول حل و فصل این نفاق و جنگ ها وارد شوند و اجازه ندهند احساسات مردم و سپس نقشه دشمنان منجر به بی اعتباری دین اسلام در جامعه جهانی شود.