۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۳۵ 251

سخنرانی دبیر کل مجمع در مراسم بزرگداشت متوفیان اهل سنت استان های کردستان و گلستان و آذربایجان غربی و سیستان

سخنرانی دبیر کل مجمع در مراسم بزرگداشت متوفیان اهل سنت استان های کردستان و گلستان و آذربایجان غربی و سیستان