۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰۹:۴۵ 134

سخنرانی دبیر کل در وبینار تاثیر حج و غدیر در وحدت اسلامی در افریقای جنوبی

سخنرانی دبیر کل در وبینار تاثیر حج و غدیر در وحدت  اسلامی در افریقای جنوبی