۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰۹:۴۲ 96

سخنرانی دبیر کل در همایش مجازی نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقریب مذاهب در کتابخانه ملی

سخنرانی دبیر کل در همایش مجازی نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقریب مذاهب در کتابخانه ملی