۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۵۱ 271

سخنرانی دبیرکل مجمع در کنگره بین المللی حضرت زهرا اسوه جاودانه

سخنرانی دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در کنگره بین المللی حضرت زهرا اسوه جاودانه | بهمن ماه 1399