۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۰ 99

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب در حرم امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته وحدت

سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب "استاد دکتر شهریاری" در حرم امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در هفته وحدت