۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۳۷ 269

سخنرانی دبیرکل در وبینار سالگرد سردار سلیمانی بعثه مقام معظم رهبری

سخنرانی دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار سالگرد سردار سلیمانی بعثه مقام معظم رهبری