برگزاری کرسی آزاد اندیشی "چیستی و چرایی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی"
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۴:۵۹ 905

برگزاری کرسی آزاد اندیشی "چیستی و چرایی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی"

کرسی آزاد اندیشی چیستی و چرایی وحدت و تقریب مذاهب اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابو الحسینی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین کاکو جویباری ارائه دهنده و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی اسکندری ناقدین جلسه بودند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیری جلسه را بر عهده داشت.

چیستی وحدت، امکان وحدت، ضرورت برخاسته از دستورات موکد دینی، ضرورت وحدت مبتنی بر نفی سبیل و استقلال امت اسلامی، ضرورت برخاسته از منظومه فکری اسلامی از مهمترین مباحثی بود که در این کرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.