برگزاری کرسی آزاد اندیشی "نواقض الاسلام ومفاهیم اسیاسی مرتبط"
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۳:۵۴ 819

برگزاری کرسی آزاد اندیشی "نواقض الاسلام ومفاهیم اسیاسی مرتبط"

کرسی آزاد اندیشی ” نواقض الاسلام و مفاهیم اساسی مرتبط ” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم ابوالحسینی معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب و رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد آیت الله عباس کعبی و حجت الاسلام والملسمین دکتر نوروزی به عنوان ناقدین و حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیر علمی جلسه بودند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به اهمیت موضوع این کرسی اظهار داشت: روشن ساختن اذهان و معرفی موضع صحیح اسلام در برابر موضوع مورد بحث، از اهداف این کرسی بود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی در ادامه تاکید کرد: غرض ما، ابطال ضوابط و معیارهای ناصوابی است که به عنوان ملاک­های مسلمانی و نواقض آن، توسط برخی افراطیون مسلمان ارائه می­گردد.

وی در پایان با اشاره به هدف برگزاری این کرسی افزود: هدف ما از یک سو، تنویر افکار عمومی نسبت به ضوابط افراطی در تکفیر است و از سوی دیگر، می­خواهیم بگوییم آیین اسلام بر اساس دوستی و محبت پایه‎ریزی شده و رسول گرامی اسلام طبق نص صریح قرآن، پیامبر رحمت معرفی گردیده است بنابراین، هیچگاه رفتارهایی که در طول تاریخ در خصوص تکفیرِ مسلمانان انجام شده و می­شود، مورد پذیرش اسلام نیست.

خاطر نشان می شود این چهارمین کرسی آزاد اندیشی بود که در سال جاری در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.