برگزاری کرسی آزاد اندیشی " دیدگاه های فقهی و کلامی تقریب مذاهب اسلامی"
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰۸:۲۰ 604

برگزاری کرسی آزاد اندیشی " دیدگاه های فقهی و کلامی تقریب مذاهب اسلامی"

کرسی آزاد اندیشی " دیدگاه های فقهی و کلامی تقریب مذاهب اسلامی" با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی  رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی حجت الاسلام والمسلمین مهدی عزیزی ارائه دهنده و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان ناقدین جلسه بودند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیری جلسه را بر عهده داشت.

تفاوت تقریب و وحدت، ضرورت تقریب،  تقریب بین مذاهب یا پیروان مذاهب، تقریب به مثابه استراتژی یا تاکتیک از موضوعات مورد بررسی در این  کرسی بود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی در پایان این کرسی اظهار داشت: برگزاری چنین نشست هایی از وظایف ذاتی یک پژوهشگاه است و این نشست ها در هفته های پیش رو با موضوعات تقریبی ادامه خواهد داشت.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به موضوع کرسی برگزار شده تاکید کرد: امکان تقریب در عرصه فقهی، سیاسی و اعتقادی وجود دارد و پژوهشگران و نخبگان می توانند با ارائه راهکار های خود در این مسیر به ما یاری رسانند.