برگزاری کرسی آزاد اندیشی (دیدگاه های سیاسی و اجتماعی تقریب مذاهب اسلامی)
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰۸:۱۲ 730

برگزاری کرسی آزاد اندیشی (دیدگاه های سیاسی و اجتماعی تقریب مذاهب اسلامی)

کرسی آزاد اندیشی ” دیدگاه های سیاسی و اجتماعی تقریب مذاهب اسلامی” با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالحسینی رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی و معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد.

در این کرسی که با حضور پژوهشگران برگزار شد حجت الاسلام والمسلمین دکتر خلیل عالمی ارائه دهنده و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار ناقدین جلسه بودند. همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی هاشمی دبیری جلسه را بر عهده داشت.

تاریخچه و مراحل وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی، مبانی حقوقی و سیاسی تقریب مذاهب، عقلانی بودن همزیستی مسالمت آمیز، همگرایی سیاسی اجتماعی امت واحده و تشکیل امت واحده براساس اعتقاد به توحید از موضوعات مورد بررسی در این کرسی بود.