۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴:۱۵ 247

اولین جلسه هم اندیشی دبیر کل با کارشناسان ومدیران پیرامون مدل مفهومی اتحادیه اسلامی

اولین جلسه هم اندیشی دکتر شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با کارشناسان ومدیران پیرامون مدل مفهومی اتحادیه اسلامی | تهران ـ دانشگاه مذاهب اسلامی