انسان ها بدون اصل وحدت نمی توانند به کمال هویتی خود دست یابند
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۰۹:۴۳ 47
اندیشمند سنگالی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد؛

انسان ها بدون اصل وحدت نمی توانند به کمال هویتی خود دست یابند

مکنتار گویه ای اندیشمند و محقق سنگالی  در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه اصل اتحاد و همگرایی اسلامی نشان دهنده یکی از مولفه های مهم امت مسلمان است، گفت: انسان ها بدون این اصل نمی توانند مدعی رسیدن به کمال هویتی خود شوند. این در حالی است که دین اسلام چارچوب کامل و فراگیری را برای محقق کردن اتحاد و همدلی مسلمانان در نظر گرفته و طراحی کرده است مبنی بر اینکه می توان با چنگ زدن به ریسمان الهی یعنی هر مسیری که به خداوند متعال ختم شود و با اتکا به وجود وحدت در خلق، هدف و راه رسیدن به کمال این هدف را محقق کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: دین اسلام با تاکید بر لزوم عملی کردن وحدت در جامعه، آثار و پیامدهای وحدت را مورد توجه قرار می دهد و بذر اخلاقیات و فداکاری در راه هدف کلی را در قلوب انسان ها می کارد و همه مصادیق و ملاک های اختلاف افکنی هم مانند زبان، ملیت، وطن، طایفه و قبیله و رنگ را کنار می زند و بر مصادیق و شاخص های انسانی مانند علم و تقوا و جهاد و نیز ضرورت یافتن وجوه اشتراک تاکید می کند و به استفاده از عقلانیت  و گفت وگوی ارام و منطقی دعوت می کند.

او در ادامه اظهار داشت: اقداماتی که در جهت اجرایی کردن وحدت و تقریب انجام می شود، تنها به جنبه های اخلاقی و شعاری محدود نمی شود بلکه فراتر از اینها به ابعاد مختلف فکری و تمدنی هم پیوند خورده است و ضروری است که همه نخبگان فکری، فقهی و اندیشمندان در چنین اقداماتی مشارکت جویند.

به گفته مکنتار گویه ای حال آنکه اغلب مسلمانان باید با فرهنگ وحدت و میل به دوستی رشد کنند و زمینه را برای اطاعت از خدا و اصول اساسی دین اسلام فراهم نمایند زیرا کسی که در برابر اصول شرع بایستد مانند کسی است که در برابر فرمان خدا ایستاده باشد.