اندیشمند اتیوپیایی در گفت و گو با تقریب: وحدت اسلامی اصلاح کننده امور فردی و اجتماعی مسلمانان است
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰۹:۵۶ 28

اندیشمند اتیوپیایی در گفت و گو با تقریب: وحدت اسلامی اصلاح کننده امور فردی و اجتماعی مسلمانان است

آباگانی محمد، اندیشمند اسلامی از ایالت اورومیای اتیوپی در گفتگو با تقریب با بیان اینکه یکی از اهداف بزرگ ائمه و دین اسلام که خودش یک هدف مستقل به شمار می آید، توحید کلمه و توحید عقیده است، گفت: اتحاد و همگرایی و همدلی اسلامی یکی از راهکارهای مبارزه با تعدی دشمنان و اصلاح کننده امور فردی و اجتماعی مسلمانان است. زیرا زیر سایه وحدت است که وحدت نفوس و انس و الفت شکل می گیرد و همه تلاش ها حول یک هدف بزرگ الهی و امر مهم عقلی به سرانجام می رسد.

وی در ادامه افزود: خداوند اتحاد و یکدلی را جمع شدن مسلمانان با سلایق و روش های گوناگون می داند و تاکید دارد که وحدت اعتصام به حبل الله است که همه مسلمانان جهان مکلف به رعایت آن هستند. خداوند تصریح می کند که مسلمانان اعتصام به حبل‌اللَّه را در جمع و اجتماع انجام دهند؛ یعنی همه با هم اعتصام کنند و این اجتماع و این اتحاد، یک امر ضروری و الزامی است.

او در ادامه اظهار داشت: اختلاف نظر یک ضرورت اجتماعی و امری طبیعی به شمار می آید و اجتناب ناپذیر است اما اگر این اختلاف نظر همراه با تعصب کورکورانه و مذهبی و نوعی جمود فکری باشد، منجر به خسارات بزرگی خواهد شد. این در حالی است که تعصب زمینه پیوند میان مسلمانان را قطع می کند و منجر به ریشه زدن بذر کینه و دشمنی در دل ها می گردد. حال آن که اختلاف دیدگاهی که بر اساس پژوهش و منطق و مباحثه باشد، به سایر نظرها و دیدگاه ها احترام می گذارد و قایل ستایش و پذیرش است.

آباگانی محمد تصریح کرد: همه مسلمانان عضوی از یک پیکره‌ واحد هستند که برای آنها از وصف اتحاد استفاده می‌کنند. این در حالی است که  توجه و تاکید بسیار بر معرفی صحیح وحدت اسلامی به این دلیل ضروری است که با توجه به آثار و نتایج این هدف متعالی که در مقابل منافع دشمنان اسلام قرار دارد، سناریو های متعددی برای ایجاد صف بندی در مسلمانان از سوی آنها اجرا می شود که مقابله با آنها نیازمند تعریف دقیق کلمه وحدت و هوشیاری مسلمانان است.