امام مسجد شهر لومه توگو در گفت و گو با تقریب: اعتقاد به وحدت را باید به عنوان یک فرهنگ عمومی ترویج کرد
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱۳:۳۹ 29

امام مسجد شهر لومه توگو در گفت و گو با تقریب: اعتقاد به وحدت را باید به عنوان یک فرهنگ عمومی ترویج کرد

تیبا احمد امام مسجد شهر لومه در کشور آفریقایی توگو در گفتگو با تقریب با بیان اینکه دیدگاه و اندیشه وحدت و همگرایی بین مذاهب اسلامی دارای دهه ها سابقه است، افزود: با وجود چنین سابقه ای هنوز هم ابعاد مختلف این اصل  هم در میان شیعیان و هم در میان سنیان ناشناخته مانده است و عجیب تر آنکه افرادی که خود از منادیان تقریب به شمار می روند، جز تعداد اندکی از آنان، به اصل وحدت و تقریب به گونه ای سطحی و ظاهری نگاه می کنند و معتقد به رعایت آن تنها در فروع و نزاکت های حاکم بر مناسبات هستند.

وی در ادامه افزود: این در حالی است که وحدت و تقریب یک اصل باطنی و اساسی است و تعداد کسانی که به این مقوله به عنوان یک مبنای حیاتی نگاه می کنند، کم است. حال آن که باید اعتقاد به اتحاد را به عنوان یک فرهنگ عمومی چه در میان اندیشمندان و نخبگان و چه مردم عامه ترویج کرد. اما ابتدا باید همه افراد وحدت واقعی و راستین و حقیقی را باور داشته باشند، آنگاه تلاش خود را  در راه ایجاد این همگرایی افزایش دهند.

او در ادامه افزود: چون رسیدن به تقریب یک هدف والا و متعالی است، بنابراین همانند همه اهداف در چنین سطحی به آسانی به دست نمی آید. تردیدی وجود ندارد که در این راه، فراز و نشیب، دشواری و تزلزل و موفقیت و ناکامی بسیاری وجود خواهد داشت و مسلمانان باید آماده برخورد با موانع، مشکلات باشند و از برخورد با موانع دچار دلسردی، سرخوردگی، سستی و ناامیدی نشوند.

تیبا احمد تصریح کرد: مبارزه موثر با موانع وحدت امکان پذیر نیست مگر شناخت و فهم دقیق از ریشه های این اختلافات تاریخی و مباحثی که سالها و دهه ها موضوع بحث و اختلاف جریان های فکری بوده است. این در حالی است که اختلافات دیرپا و موانع ریشه ای اتحاد و تقریب، رویدادهای مذهبی مطلق نیستند، بلکه از ابعاد بسیاری برخوردارند که برای شناسایی آنها باید رویکرد تازه ای برگزید.