اتحاد و همگرایی واقعی یک امر مستمر و پایدار است/ قومیت گرایی و ملیت گرایی؛ یکی از آفت های مهم در جوامع اسلامی
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۴:۲۸ 23
پژوهشگر اهل آفریقای جنوبی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

اتحاد و همگرایی واقعی یک امر مستمر و پایدار است/ قومیت گرایی و ملیت گرایی؛ یکی از آفت های مهم در جوامع اسلامی

نعیم جناح، عضو موسسه تحقیقاتی آفریقا-خاورمیانه واقع در کشور آفریقای جنوبی در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه اتحاد و همگرایی واقعی یک امر مستمر و پایدار است، گفت: وحدت در میان مسلمانان زمانی به طور واقعی و عملی شکل می گیرد که به صورت درونی و باطنی شکل گرفته باشد در غیر این صورت به صورت گذرا خواهد بود و ماندگانر نخواهد شد.

او در ادامه افزود: قرآن کریم در نکوهش اتحادهای سست میان مسلمانان می فرماید:«تو آنها را با هم می پنداری در حالی که دلهایشان پراکنده است؛ این به خاطر آن است که گروه نابخردند». این در حالی است که یکی از مهم ترین و اصلی ترین راهها برای ایجاد همدلی این است که قلوب همه مسلمانان از آلودگی ها پاک شود و انسان ها از غل و زنجیرهای ساختگی رها شوند و کینه، حسد، تعصب و کدورت را از خود دور نمایند.

نعیم جناح ایجاد همدلی در میان مسلمانان را موهبتی الهی توصیف کرد و افزود: هر وقت در میان مسلمانان زمینه این امر فراهم شود، خداوند این هدیه را به همگان ارزانی می دارد. قران کریم می فرماید: خداوند بین دل هایشان پیوند داد؛ اگر تو همه آن چه را که در روی زمین است انفاق می کردی، نمی توانستی بین دل های آنها پیوند دهی».

نعیم جناح در ادامه افزود: یکی از آفت های مهم در جوامع اسلامی، قومیت گرایی و ملیت گرایی است. موضوعی که دهه ها پیش و پس از جنگ جهانی دوم باعث تجزیه بسیاری از کشورهای اسلامی شد و در ادامه به عنوان یکی از ابزارهای سلطه دشمنان برای غارت ثروت مسلمانان و نفوذ و مداخله در امور داخلی آنها و در نتیجه دور کردن آنها از یکدیگر مورد استفاده قرار گرفت. از این رو بر مسلمانان واجب است با شناسایی دلایل شکل گیری قومیت گرایی مانع از سوءاستفاده دشمنان برای ایجاد شکاف در میان ملت های مسلمان و در نتیجه به تاراج رفتن سرمایه معنوی و مادی آنها شوند.