۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۰:۱۷ 548

اتحادیه ی اسلامی در بیانات دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری | فیلم

اتحادیه ی اسلامی در بیانات دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین دکتر شهریاری